Комплект по биология

Описание

„интерфейс между PC, таблет, смартфон, минимум 3 MBL сензора за кислород, температура, осветеност, включен софтуер за анализ на данните, свързаност: минимум посредством Bluetooth и USB.