Комплект за сглобяване на модели свързани с механиката, киберфизичните системи и роботиката – начално ниво

Описание

Комплект за конструиране на минимум 12 модела свързани с механиката, киберфизичните системи и роботиката – начално ниво. Комплекта съдържа минимум: програмируем TXT контролер или еквивалент, 2 постоянно токови електромотора, 2 фототранзистора, 2 обикновени бутона, светодиоди. Работно напрежение 9V.