Комплект за почистване на вода и въздух

Описание

„Комплектът да включва компоненти за изследване на разтворен/свободен кислород,
твърдост, съдържание на хлорид, съдържание на фосфати, pH. Да съдържа тестовете за изследване на въздух със следните елементи: прахови замърсители; плътност на дим; химически замърсители; въглероден двуокис.