Комплект за конструиране на модели свързани с роботиката и киберфизичните системи

Описание

Комплект съдържащ минимум: конструктор с хъб, сензори и постоянно токови мотори за сглобяване на над 36 учебни модела, съвместими с микропроцесорна платка с блоково програмиране. Сглобяване чрез конструктивни части и тухлички за конструиране. Работно напрежение 5-7 V.