Комплекти по електроника и програмиране (програмиране, вградени системи, роботика, IoT)

Описание

„Минимални необходимите компоненти според проект включват:
Комплектите съдържат модули от групата на „Контролерни платки“ и „Допълнителни електронни компоненти“.“