Електрозахранващо устройство

Описание

„Входящо напрежение: 220V, 50Hz, променлив ток
Изходящо напрежение: 2-12V, постоянен ток с възможност за регулиране на различни волтажи минимум 3V, 6V, 7.5V, 9V “