Допълнителни електронни компоненти (програмиране, вградени системи, роботика, IoT)

Описание

„Минимални необходимите компоненти според проект включват:
Бредборд
Сензори
DC мотори
Стъпкови мотори
Серво мотори
Encoders
Безжична комуникация
Shields
W5100 Ethernet Shield
RFID модул RC522
EPS32CAM
SPI Micro SD
Клавиатури
Дисплеи
Дистанционни управления
GSM/GPRS модули