Демонстрационен модел на закона на Бойл – Мариот

Описание

Комплектът да съдържа необходимите компоненти за демонстрация на Законът на Бойл-Мариот.