Генератор на променлив ток

Описание

„Възможност за ръчен режим, наличие на минимум амперметър, волтметър, милиамперметър,