Аудио/Видео съдържание

Описание

„Микрофони минимум 2 броя; Видео камера; Зелен екран; Пулт за управление, софтуер за обработка.