Ученици

PLURAL+ Младежки видео фестивал 2012

Млади хора от 9- до 25-годишна възраст от цял свят са поканени да представят кратки видеоклипове от една до пет минути и да споделят своите мисли, преживявания, мнения, въпроси и предложения относно миграцията и разнообразието.

Творбите трябва да са завършени след януари 2010 г. и, ако не и на английски език, трябва да имат субтитри на английски език.

Международно жури ще връчи награди в три възрастови категории: от 9 до 12, 3 до 17, 18 до 25 години. Тримата победители ще получат парични награди.

Предложенията трябва да бъдат изпратени до 1 юли 2012 г.

Повече информация