Училища

PISA 2012 разбива митовете за GERM

Пазарните механизми са най-добрите двигатели на успешната образователна реформа! Това е най-актуалната теория в момента, която се прегръща от все повече държави в света чрез Глобално движение за образователна реформа (GERM), пише в свой материал днес всекидневникът „Сега“.

Проследяват се пет симптома на тази тенденция

Първият е растящата конкуренция между училищата, подсилена от избора на училище според различни рейтинги и класации.

Вторият е стандартизацията на методите на преподаване и изпитване.

Третият симптом е събирането на данни върху представянето на децата чрез стандартизирани тестове.

На четвърто място е обезценяването на учителската професия и свеждането на квалификацията за нея до съкратени курсове.

Петият симптом е приватизирането на обществените училища чрез различни системи.

Теорията е „пътеводна светлина“ за Америка, Англия, Нова Зеландия, Австралия, Швеция и Чили.

Дали обаче това е правилният подход? PISA 2012 дава отговор на този въпрос.

От резултатите става ясно, че държави, които дават автономност на училищата върху учебната програма и оценяването на учениците, често се представят по-добре.

Това опровергава тезата на GERM, че външно наложените стандарти на преподаване и изпитване са условие за успеха. Изследването показва още, че системи, които дават свобода на учителя да поставя сам цели пред себе си и своите ученици, да създава сам образователната среда и да прилага множество формати за оценяване, са най-добрите по отношение на ученето и училищната реформа.

Прочетете целия материал тук

Още по темата