Ученици

PISA 2012: Изоставаме по природни науки

България попада в групата на 37 държави от общо 65, които имат под средния за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) резултат по природни науки, показват последните резултати от Международното изследване PISA.

Нашите 15-годишни ученици са получили 446 т. при средно 501 т. Връстниците им от Румъния имат сходно представяне, но са на последно място сред държавите от ЕС с резултат 439 т.

Под критичното второ ниво са около 36% от учениците у нас.

Пет държави и икономики превъзхождат всички останали участници в представянето по природни науки в PISA 2012 – Шанхай (580 точки), Хонконг (555 точки), Сингапур (551 точки), Япония (547 точки) и Финландия (545 точки).

Още по темата