Ученици

PISA ще проверява как учениците работят в екип

Тази година PISA ще изненада 15-годишните ученици с още един тест върху умения, които те не са усвоявали в училище. Става дума за способността им да решават проблеми в сътрудничество – иначе казано, да работят в екип, пише „Стандарт“.

Това е част от т.нар. меки умения, каквито напоследък въвеждат повечето образователни системи по света. У нас обаче далеч не всички училища дават възможност на децата да разработват проекти в група, така че тестът може да се окаже препъникамък за тийнейджърите напролет.

За разлика от България, в Англия например още от 10-годишни децата правят такива училищни проекти дистанционно, като общуват онлайн.

Както и тестът по природни науки, който ще се проведе напролет, и този компонент от изследването ще бъде компютърно базиран – тоест учениците не само ще трябва да работят в екип, а и да го направят онлайн с компютърно симулирани партньори. Примерни задачи по темата вече са публикувани на страницата на Центъра за контрол и оценка на качеството на обучение (ЦКОКО).

От учениците се очаква първо да достигнат до единна формулировка на проблема, който им предстои да решат, а след това да обсъдят по имейл и в чата как точно да стане това. Същевременно те демонстрират и уменията си да комуникират онлайн и да работят с компютър. Всяка от задачите съдържа няколко пункта, тоест учениците трябва и да планират различните етапи до достигането на крайния резултат.