Мнения

OneDrive, OneNote, Outlook и Office 365 в подкрепа на българското образование (видео)

Това видео илюстрира успешното прилагане на интегрирани решения за обучение в българските училища с подкрепата на Майкрософт България. Компанията е дългосрочно ангажирана в допринасяне към иновативния подход в родните учебни заведения, стремейки се да прехвърли мост между технологиите и образованието.

Съвременните практики на преподаване, заедно с достъпа до технологии, спомагат за развиването на дигитални умения, изключително необходими в нашето съвремие. Добиването им днес играе ключова роля в посока по-висока степен на квалификация и кариерно развитие.