Учители

Oколо 64 млн. лв спестени от училищата за година

Близо 64 млн. лв е преходният остатък от бюджетите на държавните и общински училища за миналата година, информира „Сега“. Реалната икономия е около 46 млн, тъй като останалите средства в размер на 18 млн. лв са заделени за стипендии и проекти.

Последните не могат да бъдат отклонявани за други цели.

Всекидневникът съобщава, че темата с икономиите е била дискутирана от МОМН, синдикатите и директорите на училища по темата с възможното увеличение на учителските заплати.

Както е известно от страна на профсъюзите желанието е да се вдигнат с 30 лв началните основни заплати. В същото време директорите са против.

И едната и другата страна имат на пръв поглед железни аргументи. Синдикатите смятат, че излишъкът се прибира „за черни дни“, докато директорите обясняват, че с тези пари се финансират летните ремонти.

Преди няколко седмици стана ясно, че учителите са получили средно по 1355 лв. допълнителни възнаграждения. Според справка на МОМН, цитирана отново от „Сега“, премиите за първия учебен ден са в размер на средно по 450 лв., 320 лв. са за допълнително материално стимулиране и 255 лв. за работно облекло.

Отделно от това учителите са получили и премии по т.нар. диференцирано заплащане в размер на средно 330 лв. Така средната брутна заплата на учителите в училищата през 2011 г. е достигнала 714 лв., а в детските градини – 660 лв.

Още по темата