Мнения

Oбучение за допълнителна квалификация на студенти от ЦОУ

През учебната 2012/2013 година Центърът за образователни услуги предлага обучение за допълнителна квалификация на студенти в няколко модула

МОДУЛ МЕНИДЖМЪНТ
Фирмено управление (4 семестъра) **
Бизнес мрежи и глобална икономика (лектория) *
Събитиен мениджмънт (лектория) *
Управление на екипи (лектория) *
Конфликтите в работна среда (лектория) *
Психология на общуването (лектория) *

МОДУЛ КОМУНИКАЦИЯ
Бизнес комуникация (2 семестъра)
Групова динамика в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (1 семестър)
Процесуално организационно консултиране в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (1 семестър)
Делово общуване (лектория) *
Презентация и презентиране (лектория) *
Техники и технологии на връзки с обществеността (лектория) *
Технология на социалнопсихологическия тренинг (лектория) *
Убеждаващи техники (лектория) *

МОДУЛ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
Сътрудник в международен отдел (4 семестъра)

МОДУЛ ИЗКУСТВО
Авторски театър (4 семестъра)

ОНЛАЙН ТЕСТВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ по системата PEARSON VUE.

Повече информация ще намерите на адрес http://vue.uni-sofia.bg

* Лекториите са с продължителност от 30 до 60 учебни часа.
** Възможност за сертификат EBC*L (European Business Competence*Licence).

Повече информация може да намерите и на адрес http://www.ebcl-bg.com

Обучението в ЦОУ е срещу заплащане. За повече информация: www.uni-sofia.bg/ces

Записването се извършва в канцеларията на ЦОУ.
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 3, ет. 3, каб. 320
Телефон: (02) 8738123; E-mail: freefac@feb.uni-sofia.bg; Skype: COU_2006

О Ч А К В А Й Т Е! ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ, ОБЩЕСТВО (2 СЕМЕСТЪРА)