Мнения

Microsoft YouthSpark отбеляза успешна първа година

Майкрософт България представи резултатите от първата година на програмата Microsoft YouthSpark в страната. През изминалите 12 месеца компанията е дарила софтуер на неправителствени организации в страната на стойност над 140 000 щатски долара, а инициативите в подкрепа на предприемачеството Imagine Cup, DreamSpark и BizSpark стават все по-популярни.

„Microsoft YouthSpark има за цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. Нашият ангажимент към българското образование е дългосрочен и за последните 10 години инвестирахме над 2 млн. щатски долара чрез YouthSpark инициативата „Партньори в познанието“. Тази година очакваме 15 отбора да се състезават на локалните финали на Imagine Cup, което е с 25% повече от миналата. В BizSpark участват над 200 стартъпа, а DreamSpark регистрира над 22 000 продуктови даунлоада“, заяви Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България.

Част от успеха на програмата Microsoft YouthSpark в България са и добрите резултати по проекта „Кариера в ИТ“ на FEBA Alumni (Сдружението на възпитаниците на Стопански факултет към СУ „Св. Клиемнт Охридски““), кофинансиран през 2013 г. с YouthSpark кеш грант в размер 49 800 щатски долара от Microsoft. За да подпомогне екипа на FEBA да достигне до повече младежи чрез проекта, през 2014 г. компанията отпуска нов кеш грант от 49 800 щатски долара.

„С проекта си „Кариера в ИТ“ Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ работи за намаляване на голямата разлика в уменията и възможностите на младежите от различните региони в България. Нашият анализ показва, че ако най-добре представящите се ученици участват в алтернативни и модерни образователни програми, те ще повлияят на други 15% от учениците в техните общности също да се включат. През изминалата 2013 г. успяхме да достигнем до активните млади хора в над 20 града предимно от Северозападна и Североизточна България. Благодарни сме за партньорството и финансовата подкрепа, които получаваме от Майкрософт България чрез YouthSpark, и се надяваме нашето сътрудничество да продължи да се развива успешно”, заяви Севдалина Василева, председател на УС на Сдружението.

През 2014 г. „Кариера в ИТ“ ще се насочи към 20 000 ученици от средните училища в страната. Те ще имат достъп до обучения по ИКТ, по предприемачество в партньорство със Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да придобият практически опит чрез менторство. Целта на FEBA Alumni е да реализира нова активна кампания за популяризиране на възможностите за кариера в ИТ и да достигне до максимален брой млади хора във възрастовата група 15-19 г. Концепцията на „Кариера в ИТ“ през тази година е да се създаде набор от материали за обучение и различни практически сценарии, които учениците трябва да решат с акцент върху приложенията за мобилни устройства, електронна търговия и разработка на ИКТ продукти и услуги. Неправителствената организация използва и ще продължи да популяризира социалната онлайн среда за електронно общуване Office 365 for Education. От Сдружението очакват поне 2000 активни млади хора да имат възможност за обучение в Microsoft IT Academy.

В рамките на изминалата календарна година по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани информационни срещи с над 13 000 ученика от 40 училища в страната. В кампанията са участвали над 15 преподаватели от Стопански факултет към СУ и над 20 активни членове от Алумни клуба на Сдружението, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.

По данни на Евростат, през януари 2014 г. безработни у нас са 13% от населението в трудоспособна възраст, а липсата на заетост при неучащите младежи до 25-годишна възраст е 30%. България заема 7 място в ЕС по безработица. Над 5.5 милиона младежи в Европа са безработни, което е 23.4% от населението между 15 и 24 г. Същевременно има голямо несъответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда – през следващите години близо 700 000 работни места ще останат незаети в ИТ индустрията, защото търсещите работа нямат нужната квалификация. В допълнение 90% от свободните работни позиции в Европа през следващите 5 години ще изискват някаква степен на компютърна грамотност или т.нар. digital skills.

Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си постави за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предриемачество. Програмата на компанията е повече от филантропия и включва редица инициативи, както нови, така и разширени – Imagine Cup, Innovate for Good, Skype в класната стая, Bizspark, Office365 for EDU, Dreamspark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.