Мнения

Microsoft PowerPoint Web App в практиката

Mартин е студент в УНСС. Той използва всекидневно лаптопа си в университета, в общежитието и навсякъде където възможностите му позволяват. Когато това не е възможно, влиза в интернет през смартфона си, с който не се разделя никога.

УНСС осигурява достъп до платформата Live@EDU за всички учащи в него и Мартин се възпозва от възможността по възможно най-добрия начин. Както е известно чрез програмата всеки има достъп файловете си, като за целта му е необходим единствено компюър или устройство свързано с интернет.

На Мартин му предстои да се запознае по-детайлно с предимствата, които предоставя Microsoft PowerPoint Web App.

PowerPoint помага за илюстрирането на нашите идеи и за това да информираме аудиторията по атрактивен и въздействащ начин. Това както се оказва, можем да го постигнем и без да инсталираме приложението заедно със стандартния офис пакет.

Задачата е в реално време да се проведе експеримент заедно с колегите по Наблюдателно-очакваната теория (ефекта на наблюдателя).

Практиката е студентите да четат учебници, за да вземат изпит, но професорът на Мартин обича да преподава чрез практика. За да е по-интересно, а и за да се вникне в същината на проблемите, той създава по-добра среда, в която се работи в екип и се набляга на постигане на серия от различни предизвикателства, на ролеви игри и др.

В този конкретен проект Мартин трябва да работи с екип, който генерира на живо примери от ефекта на наблюдателя с помощта на членовете на групата. За да докаже концепцията, екипът ще раздели групата на две – тестова и контролна. Експериментът ще бъде изпълнен с помощта на серия от снимки и задачата на двете групи ще бъде да записват всички подробности от това, което виждат.

Екипът ще проведе експеримента, съставяйки и споделяйки резултатити и ще го презентира на фона на информацията за теорията.

Става ясно, че всичко това е далеч по-различно от стандартния начин на преподаване и научаване на материала. Експериментът изисква индивидуален подход към студентите и сътрудничество с всяка група отделно. И тук идва моментът, в който се намесва Live@Edu, за да направи „по-лесен живота“ и на двете страни.

Конкретното средство е Microsoft PowerPoint Web App. Ето как Мартин и неговата група ще го използват.

За работтата по експеримента, групите за контрол и тестване трябва да съставят определен набор от информация. Екипът е решил да създаде отделни презентации, за да обясни правилата за всяка група, и след това се премести в нова презентация на PowerPoint, където да се показват изображенията.

Как да се организират слайдовете на PowerPoint презентацията
Презентациите на PowerPoint се създават чрез добавяне и редактиране на отделни слайдове. В тях може да се показва текст, графики или изображения. Като цяло те са един чудесен инструмент, който служи за „организиране“ и представяне на мисли и идеи.

Груповите проекти изискват съвместна работа, и тъй като преподавателят работи отделно с двете групи, независимо една от друга, опцията за споделяне на файловете е чудесна новина за студентите. Тя изолира напълно необходимостта за срещи и коментари по работата. Възможността документите да бъдат достъпни от всяко място спестява време и усилия и не разконцентрира участниците в групата от заниманията им извън проекта. Освен това всеки един може във всеки момент да види какъв е приносът на колегите му за успешната реализация на замисленото.

Как да споделяме
След като вече сме в документа, от ФАЙЛ избираме Споделяне и с вертикалния плъзгач решаваме кой да получи достъп. Кой само да го гледа, кой може да редактира и обновява създаденото досега.

  • Като част от експеримента е серия от няколко изображения, които всеки член на групата ще може да добавя. Групата ще създаде серия от шест снимки – по една в слайд, така че всеки участник в групата да се съсредоточи върху конкретен слайд и да коментира това, което вижда.


Как да добавяме изображения
В текстовото пространство ние можем да добавяме изображения и графики. Това става като се кликне върху иконата на какво бихме искали да вмъкнем. PowerPoint Web App ще зареди менюто Insert с опциите, които ще ни позволят да изберем изображения от компютъра.

Това е, което групата на Кевин ще използва за да покаже изображенията за експеримента.

След контролната и тестовата група са прегледали изображенията и да дали своите коментари, екипът на Кевин ще обобщи данните и ще докаже теорията, че индивидите ще видят онова, което им е казано да видят – това е ефектът на наблюдателя. Предстои екипът да презентира подробностите около проекта. Това ще стане с помощта на SmartArt диаграми.

Как да илюстрираме със Smart Art
SmartArt са професионално изглеждащи, лесни за редактиране информационни графики, удобни за поставяне в документите. Те ни дават възможност за добавяне на диаграми, сравнения, йерархии и списъци. В желанието си да персонализираме нашата презентация, можем да променяме цветове на запълване, стилове, шрифтове и размери.

С всяка презентация и особено тази, с която изследваме наблюдателно очакваната теория, има факти, които презентиращите знаят и искат до обяснят, но не и като ги напишат дума по дума в слайда. В тези случаи този инструмент от PowerPoint идва на помощ. Кевин и неговият екип могат да ползват всичките му удобства, които обаче няма да бъдат видими за аудиторията, на която се презентира.

Как да добавим бележки
Разделът с бележките е под областта на всеки слайд и дава неограничено пространство за добавяне на допълнителна информация по презентацията. Много удобно е това, че бележките не се виждат в режим на презентиране.

Всичко по проекта се записва и съхранява в SkyDrive, така че всеки да може да работи по най-новата версия на ъпдейтнатия документ. Това значи, че досадното разпращане напред-назад на файлове по електронни пощи или чат клиенти е елиминирано. Още по-добрата новина е, че всеки работещ по проекта няма нужда дори да има инсталиран PowerPoint на компютъра, на който работи. Единственото условие е интернет връзката.

Как да разглеждаме слайдовете през уеб
Web App дава интерфейс за редактиране на презентацията, за добавяне на съдържание и формат за изглед на слайдшоуто, без обаче да показва функциите за редактиране на тези, на които се представя готовата работа.

Какви възможности ни дава още версията на софтуера

  • Вграждане на видео и аудио
  • Създаване на интерактивни анкети, на които аудиторията може да отговори, а резултатите се показват във файла
  • Добавяне на анимации
  • Възможности за зрителите, за да присъстват на презентациите от разстояние

Още по темата