Ученици

Microsoft Office и Интернет – лицето на компютърната грамотност според учащите

Половината от българските ученици смятат, че компютърна грамотност значи работа с Microsoft Office, за малко повече от една трета е ползването на Интернет, а една четвърт смятат че това е ползването на различни продукти, пише computerworld.bg.

При студентите делът на тези, които застават зад мнението за работата с продуктите на Microsoft е дори по-голям – 70%. Интернет е лицето на компютърната грамотност според 38%, а познаването на различните операционни системи – 10%.

От тези резултати може да се заключи, че и за двете групи компютърната грамотност се свързва преди всичко с базови умения за работа в офис. Около 60% и от учениците, и от студентите са на мнение, че могат да боравят с Microsoft Office.

Това са резултатите от проучването „Компютърната грамотност на учениците и студентите“, направено сред 562 ученици и студенти в периода февруари – март 2012 г. от Ноема по поръчка на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). Изследването е проведено в рамките на проекта „Европейска седмица на е-уменията 2012“, чийто изпълнител за България е БАИТ.

„Над половината ученици и студенти, смятат, че имат отлична компютърна грамотност, като около 30% от всички смятат, че ако не отлична, тя е значително добра“, обясни Роза Пенева, управител на Ноема по време на уебинара под наслов „е-Уменията на младите хора – ключ към успешна професионална реализация“, който се проведе в онлайн канала discussions.idg.bg на 25 април с подкрепата на БАИТ.

„Когато обаче са запитани как биха оценили компютърната грамотност на младите хора в България, процентите са доста по-различни. Според едва 1/3 от учениците младите хора в България имат отлична компютърна грамотност, докато сред студентите, близо 50% от тях смятат, че младите хора са значително добре запознати и имат е-умения“, посочи Роза Пенева.

46% от учениците и 45% от анкетираните студенти оценяват компютърната грамотност на младите у нас като отлична. Съответно доста по-висок дял – 58% от учениците и 50% от студентите – оценяват собствената си компютърна грамотност като отлична.

Базисните компютърни умения за анкетираните са свързани преди всичко с обработката на текст и браузване в Интернет. Според специалисти това трябва да бъде научено още по време на училищното обучение. Закъсняването с материала се свързва с недобрата материална база и проблемите с интернет връзката.

68% от учениците и 78% от студентите са убедени, че базисните компютърни умения трябва да бъдат усвоени в училище. Учениците оценяват сравнително високо компютърната грамотност на своите преподаватели (46%), докато при студентите този дял е само 36%.

„По-малко от 1/3 от учениците и от студентите смятат, че техните родители имат добра компютърна грамотност. Тяхното разбиране е, че едва 1/3 от родителите не успяват да се справят достатъчно добре“, посочва още Пенева. За сметка на това, едва 25% от учениците и 28% от студентите оценяват компютърната грамотност на родителите си като отлична.

Предвижда се и втори етап на проекта, при който ще бъдат направени дълбочинни интервюта с експерти на тема компютърна грамотност.

Повече по темата прочетете ТУК