Мнения

Microsoft MultiPoint оживява часовете по математика в Тайланд

В десет училища в Тайланд в часове в пети клас е въведен експериментално софтуера MultiPoint на Microsoft. Предназначението на продукта е десетки компютърни мишки да бъдат включвани в един компютър и курсорите да се показват на един работен екран.
 
Първите реакции са, че това ще предизвика анархия в часа, но на практика не е така. Всеки ученик избира свой курсор – най-често анимационен герой, иконка или името му. Прожектор показва върху екран въпроси и игри и всеки ученик може да взаимодейства с тях. Вместо хаос от курсори на работния екран, след първоначалната възбуда на учениците е настъпил ред и те са харесали уроците с MultiPoint толкова много, че са започнали да ги очакват се нетърпение. Също така тази форма на преподаване значително повече задържа вниманието на учениците върху урока.
 
В традиционните уроци се използват тебешир и дъска, учителят задава въпроси и някои от учениците един след друг отговарят на тях. При преподаването с MultiPoint всички ученици отговарят на въпросите, софтуера записва отговорите на всеки поотделно и класира резултатите. Записва се също така и времето, в което всеки ученик е отговорил.
 
Microsoft изпълнява пилотни програми с MultiPoint в още няколко държави, извън Азия – в Латинска Америка, Средния изток и Африка и в Централна и източна Европа.
 
Властите в Тайланд планират до края на годината да внедрят системата в по пет до десет класни стаи в 100 училища в страната и на следващия етап от проекта в 800 малки училища. Разходите за една класна стая са $2000, вкл. компютър, прожектор, екран, мишки и др. Тайланд ще инвестира в програмата $16 млн., което не е никак малко за развиваща се страна, предвид това, че държавният бюджет на държавата за 2009 г. е $9,6 млрд.
 
Проектът предвижда в Тайланд да бъде създаден и уеб сайт, в който учителите да споделят мнения и съвети за преподаването с MultiPoint.
 
Скоро Microsoft разпространи и софтуерен развоен пакет за MultiPoint, надявайки се да бъдат създадени повече програми за технологията.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/