Училища

Microsoft създава нов модел на училище

„Едно училище, което използва съвременни технологии, е училище готово да се промени. Да промени модела на преподаване и обучение, за да се промени и модела на комуникация и сътрудничество. То е училище, което не изостава от темпа на развитие на останалия свят. То мотивира учениците да бъдет активни участници в съвременното общество“, казва Сесилия Сжиманска-Бан, директор образование в Майкрософт.

Днешните млади хора израстват в среда на иновативни технологични решения и затова се нуждаят от адекватен начин на преподаване. За подобна мисия са готови само училищата, които използват съвременните технологии и прилагат нови модели на комуникация и сътрудничество.

В Полша например все повече се облягат на технологичните новости в сферата на образованието. Едно такова училище е 3 ОУ в Забки, където успешно реализират програмата за иновативно преподаване. С помощта на местните власти и Microsoft учебното заведение е лидер при новаторските решения на национално ниво.

„Училище в Облака“ е практическа реализация на визията на местните власти за създаване на възможно най-добрите условия за живот на своите жители.

Преди няколко години се е помислило върху въпроса „Как да подобрим нещата в града така, че хората да се заселват тук“? Да плащат данъци, да заемат работни места. Този казус е от особена важност за малки общини, намиращи се близо до големи градове и които са особено силно засегнати от миграционните процеси с обратен знак.

Материалите по темата досега: