Мнения

Microsoft призовава към засилена защита на интелектуалната собственост

Microsoft се присъединява към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) за отбелязването на Световния ден на интелектуалната собственост, събитие, което призовава ИТ индустрията, правителствата и потребителите да обсъждат открито и без колебание темата. Защитата на авторското право е в основата на създаването на иновации, което може да стимулира икономическия рaстеж, да създаде нови работни места и да повиши приходите на правителствата и индустрията.

Необходими са сериозни мерки за защита на интелектуалната собственост, за  да бъдат налице предпоставките, необходими на индустрията да създава иновации, да повишава конкурентоспособността на малкия бизнес и да помогне на правителствата по целия свят да увеличат приходите си от данъци, произлизащи от разпространението и продажбата на оригинален софтуер.

„В допълнение към повишаването на стабилността на икономиката, целенасочената политика за защита на интелектуалната собственост може да помогне за намаляването на софтуерното пиратство и фалшифициране, което застрашава бизнеса и излага потребителите на рисковете, свързани с използването на неоригинален софтуер,“ каза Дейвид Фин, главен юрист в отдела на Microsoft за борба със софтуерното пиратство и фалшифициране. „Софтуерното пиратство просперира в региони със слаба защита на интелектуалната собственост и има огромно негативно влияние върху световната икономика“.

Според проучване,  проведено от Международната търговска камара през 2011 г., икономическите и социални последици от софтуерното пиратство и фалшифициране ще достигне $ 1,7 млрд до 2015 г. и ще застрашат 2,5 милиона работни места годишно. От друга страна, икономическите предимства за държавите, в които защитата на интелектуалната собственост е приоритет, са значителни. Според икономическо проучване, проведено от Сдружението на издателите на бизнес софтуер (BSA), намаляването на нивото на софтуерното пиратство в световен мащаб с 10 пункта за 4 години ще доведе до генерирането на нов бизнес в размер на $ 142 млрд. и до създаването на близо 500 000 нови работни места в ИТ индустрията.

Защитата на интелектуалната собственост е важна не само за световната икономика, но и за потребителите, които очакват от индустрията и правителствата да вземат сериозни мерки срещу неоригиналния софтуер. През 2010 г. Microsoft проведе проучване за нагласите сред 38 000 потребители в 20 държави – близо три четвърти от анкетираните изявиха своите очаквания индустрията и правителствата да правят повече, за да ги защитят от рисковете, до които води използването на неоригинален софтуер като например кражбата на лични данни и компютърните вируси.

„Потребителите и бизнесът се обръщат към нас за вземането на мерки и намаляване на рисковете, на които ги излага неоригиналният софтуер и ние сме 100% ангажирани с това да им помогнем,“ допълни Дейвид Фин. „Microsoft инвестира значително в технологични и образователни програми, за да направи пиратството на софтуер по-трудно, и ние ще продължим да настояваме за по-ефективни закони за защита на интелектуалната собственост от името на потребителите и бизнеса“.

За да помогне на потребителите в световен мащаб да осъзнаят предимствата на оригиналния софтуер и последиците от използване на пиратски софтуер, позицията на Microsoft относно лицензирането на интелектуалната собственост е налична на адрес: http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/IPLicensing. Повече информация за оригиналните продукти на Microsoft и как те могат да бъдат разпознати е достъпна на адрес: http://www.HowToTell.com.

За Майкрософт
Основана през 1975 г., Майкрософт (Nasdaq “MSFT”) е световен лидер в развитието на софтуер, услуги и решения, които помагат на хората и на бизнеса за пълна реализация на техните възможности. През 1999 г. Майкрософт откри свой офис  в България.