Институции

Microsoft: Потребителите не променят онлайн навиците си, въпреки многото рискове

Днес, на Международния Ден на по-безопасния интернет, Microsoft Corp. публикува резултатите от втория си годишен Индекс за компютърна безопасност (MCSI), който разкрива, че повече от половината (55%) от запитаните се сблъскват с множество онлайн рискове, но само 29% заявяват, че предприемат активни стъпки, за да защитят себе си и своите данни. Тази година MCSI разгледа и поведението за мобилна безопасност и установи, че макар по-малко от половината от анкетираните (42%) да стартират софтуерни актуализации на персоналните си компютри, само 28% от тях редовно актуализират мобилните си устройства, което потенциално води до по-голям риск.

„На мобилните устройства често се съдържа същата, ако не и по-ценна лична информация, като съхраняваната на домашния компютър, което ги прави еднакво привлекателни за крадците на данни“, заяви Жаклин Бошер, директор „Онлайн безопасност“ в Microsoft.

„Последните резултати от MCSI показват, че няма значение къде или как хората се свързват към интернет, по-безопасните онлайн навици са от съществено значение. Има стъпки, които хората могат да предприемат, както и технологии, които могат да използват, за да не се превърнат в жертва.“

MCSI анкетира повече от 10 000 потребители на компютри, смартфони и таблети в 20 страни и региони за личния им подход към безопасността в онлайн пространството, получавайки точкова скала от 0 до 100 въз основа на техните отговори. Средният общ брой точки е 34 за компютърна онлайн безопасност и 40 при мобилните устройства. Съкратен вариант на MCSI е на разположение в Проучване на индекса за компютърна безопасност на Microsoft, където хората могат да проверят знанията си по отношение на онлайн безопасността.

Други ключови констатации в световен мащаб от MCSI включват:

  • Кражбата на парола или информация за акаунт се посочва като проблем от 47% от анкетираните, като 33% казват, че използват сигурни уебсайтове, а 28% заявяват, че избягват да използват отворени Wi-Fi точки на достъп на мобилните си устройства.
  • 48% от анкетираните казват, че се притесняват за компютърни вируси, като по-малко от половината (44%) включват и оставят включени защитни стени, а едва половината (53%) инсталират антивирусен софтуер на персоналните си компютри.
  • 45% от респондентите заявяват, че се тревожат самоличността им да не бъде открадната, но само 34% имат ПИН (персонален идентификационен номер), за да отключват мобилното си устройство, а едва 38% казват, че се образоват за най-новите мерки за предотвратяване на кражба на самоличност.

Microsoft предлага набор от онлайн инструменти и ресурси за безопасност на адрес http://www.Microsoft.com/security, включително следните практически стъпки, които потребителите могат да предприемат, за да повишат безопасността си онлайн:

  • Заключвайте компютъра и акаунтите си със силни пароли, а мобилния си телефон – с уникален четирицифрен ПИН.
  • Не плащайте сметки, не банкирайте, не пазарувайте и не извършвайте друг поверителен бизнес на публичен компютър, на лаптопа или мобилния телефон по „взет назаем“ или публичен Wi-Fi (като например точка за достъп).
  • Оглеждайте се за подозрителни непознати. Хора, които искат да научат Вашите пароли, ПИН кодове, потребителски имена или други подобни данни и които може да гледат пръстите Ви или екрана, на който въвеждате данните.
  • Отнасяйте се предпазливо към подозрителни съобщения. Избягвайте прекалено хубави оферти и не се доверявайте на подателите им, дори и ако изглежда, че са от надежден източник.
  • Потърсете признаци, че дадена уеб страница е сигурна и истинска. Преди да въведете чувствителни данни, проверете за наличие на криптиране (например, уеб адрес с „https“ и заключен катинар до него или в долния десен ъгъл на прозореца).
  • Намалете спама в пощенската си кутия. Споделяйте основния си имейл адрес и чат профил само с хора, които познавате или с уважавани организации. Избягвайте да ги включвате на страницата си в социалните мрежи, интернет директории (като бели страници) или сайтове за публикуване на работа.

Страните, включени в проучването на MCSI, са Австралия, Белгия, Бразилия, Канада, Китай, Египет, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Мексико, Русия, Сингапур, Испания, Южна Корея, Турция, Великобритания и САЩ.