Мнения

Microsoft подписа меморандуми за сътрудничество с 3 европейски младежки организации

Световният софтуерен лидер Microsoft подписа меморандуми за сътрудничество с три европейски организации: Европейския младежки форум, Telecentre Europe и Junior Achievement – Young Enterprise, като част от ангажимента си за създаването на възможности за образование, заетост и предприемачество за 30 милиона младежи в цяла Европа.

В допълнение към тези 3 регионални партньорства, Microsoft ще предостави безвъзмездна помощ на 27 младежки организации с нестопанска цел в 25 европейски държави.

Партньорството с младежките организации е част от Microsoft YouthSpark, глобална инициатива на компанията, създадена с цел да позволи на младите хора да си представят и да реализират пълния си потенциал, като им предостави достъп до по-добри възможности за образование, заетост и предприемачество. YouthSpark обединява редица младежки програми на Microsoft, в т.ч. Partners in Learning, DreamSpark и Imagine Cup, и има за цел да създаде възможности за 300 млн. млади хора в над 100 страни през следващите 3 години.  

Microsoft ще предостави финансови ресурси и безвъзмезден софтуер на Европейския младежки форум, Telecentre Europe и Junior Achievement – Young Enterprise за популяризирането на уменията и обучението, необходими за прехода към пазара на труда, насърчаването на активното гражданство, ангажиращо младите европейци в демократичен онлайн дебат, както и за поощряване на готовността за работа, таланта и предприемаческия дух с цел подпомагане на младите хора в намирането на работа чрез осигуряването на качествени стажантски програми и обучения.

Продължителният икономически спад засегна сериозно младите хора в Европа. Само в ЕС, безработицата при младежите на възраст между 15 и 24 години се е увеличила с 50% от началото на кризата, а коефициентът на младежка безработица е надвишил 25% в 13 държави-членки. Безработицата сред младите води до още по-голямо задълбочаване на кризата. Според Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, общо 14 млн. души във възрастовата група между 15 и 29 години могат да бъдат класифицирани като NEET (Not in Education, Employment or Training) – млади хора, които не работят и не се обучават академично или професионално, което струва на ЕС 3 млн. евро на седмица за социално подпомагане и от производствени загуби. Същевременно, 4 млн. работни места остават незаети в ЕС, поради несъответствие между уменията на безработните и изискванията за наличните позиции.

Този проблем се превърна в приоритет за европейските политици, които предприеха редица мерки за повишаване на подпомагането и възможностите за младите хора, в т.ч. Youth Employment Package (пакетa от мерки в областта на младежката заетост). Ирландия също ще обърне внимание на критичните нива на безработица сред младежите в Европа по време на текущото си председателство на ЕС.

По време на събитие в Брюксел, където говори и европейският комисар за образованието, културата, многоезичието, младежта и спорта Андрула Василиу, Брад Смит, изпълнителен вицепрезидент на Microsoft, обяви Меморандума за разбирателство и сподели: „Младите хора в Европа се сблъскват с разделение във възможностите – пропаст между тези, които имат достъпа, уменията и възможностите да бъдат успешни, и онези, които ги нямат. Преодоляването на тази пропаст е от ключово значение за всички нас и ние трябва да си сътрудничим с правителствените лидери в региона за отключване на пълния потенциал на младите хора като основна движеща сила на икономическия растеж в Европа. Предоставянето на електронни умения (eSkills) на младите европейци ще определи курса за излизането на Европа от кризата като един напълно обединен и конкурентноспособен световен играч въз основа на дигитално свързаното общество.“

Microsoft подкрепя организации с нестопанска цел в Европа от 2003 г. насам посредством програми за обучение, придобиване на технологични умения и предприемачество, както и чрез технологична подкрепа в натура. http://www.microsoft.eu/empowering-youth/