Учители

Microsoft обяви българските представители на E2 Global Educator Exchange

Microsoft обяви, че Ангел Ангелов – учител по Информационни технологии в СОУ „Сава Доброплодни“ в Шумен и Димитрина Тодорова – учител по Информационни технологии от Английска езикова гимназия „Гео Милев“ в Бургас, ще се присъединят към 300 Microsoft Innovative Educators (иновативни учители на Microsoft) и ученици – посланици от цял свят в събитието E2 Global Educator Exchange.

То ще се проведе от 29 април до 1 май в централата на Microsoft в Редмънд, щата Вашингтон (САЩ). Едни от най-иновативните учители в света са избрани да присъстват на събитието, както и да си сътрудничат, да създават и да обменят опит с колегите си за интегриране на технологиите и образованието по начини, които да подобрят резултатите от обучението и да подготвят учениците за пазара на труда.

Ангел Ангелов и Димитрина Тодорова получават статут на MIE експерт през 2014 г. Избрани са заради способността си да използват технологиите ефективно в класната стая и да подпомагат учениците да развият така важните за XXI век IT умения. Двамата учители демонстрират също отлични постижения при създаването и използването на трансформационни учебни среди.

Основен фокус на Ангел Ангелов в неговата дългогодишна преподавателска практика е ученето чрез действие – акцентът се поставя повече върху процеса, отколкото върху резултата, фактическото решение на проблема. Целта е учениците да могат самостоятелно да овладяват знания, да решават проблеми, да се справят в нови ситуации. Димитрина Тодорова акцентира върху интегрирането на многообразние технологии, съществуващи в училище и обединяването им в едно цяло за ползата на пълноценното съвременно обучение по всяко време и от всяко място.

Антъни Салсито (на снимката заедно с Димитрина Тодорова), вицепрезидент „Световно образование“ в Microsoft Corp., заяви: „Нашите световни MIE експерти преобразяват учебната среда по един невиждан досега начин, а събитието E2 Global Educator Exchange им позволява да споделят този опит с колегите си и да работят заедно за разрешаване на възникналите предизвикателства. Провеждането на E2 в нашата централа в Редмънд ни дава възможност да чуем техните иновативни идеи, да ги пренесем в Microsoft, където да подкрепим тази трансформация и да работим заедно, за да може обучението да подготви учениците за утрешния пазар на труда“.

Като част от събитието MIE експертите ще вземат участие в предизвикателството Global Educator, където ще бъдат разделени в групи с техни колеги от различни краища на света, за да създадат проект, свързан с използването на технологии на Microsoft в рамките на конкретните теми: „Смелост“, „Кураж“ и „Лидерство“.

Събитието E2 Global Educator Exchange е част от инициативата „Microsoft в образованието“, която предлага поредица програми за професионално развитие, имащи за цел да се преодолеят разликите между технологичните умения и иновативното преподаване. Програмите не се ограничават с традиционното софтуерно обучение, а осигуряват платформа, която подпомага обучението на учителите и училищното ръководство с различни нива на квалификация. Чрез тези програми компанията Microsoft е обучила над 10 милиона учители и е достигнала до повече от 200 милиона ученици по целия свят от 2003 г. насам.