Учители

Microsoft кани учителите-новатори да участват в MIXathon Challenge 2015-2016

Майкрософт стартира MIXathon Challenge – уникална възможност за признание на новаторството в областта на образованието. Това е онлайн конкурс за учители с цел да им помогне да представят и подкрепят нови образователни модели чрез технологиите на Майкрософт, което да доведе до по-добрата подготовка на техните ученици за бъдещата им професия.

MIXathon е част от глобалната инициатива Microsoft Partners in Learning, целяща да подкрепи учителите-новаторида се свързват помежду си, да общуват, създават и споделят, така че техните ученици да могат да реализират своя пълен потенциал. Партньорите на Майкрософт Corinth и Kinems са спонсори на MIXathone.

Конкурсът се реализира чрез сайта MIXathon.org в 32 държави от Централна и Източна Европа. MIXathon е чудесна възможност за учителите-новатори да получат признание и да бъдат отличени за креативния си потенциал и същевременно да се утвърдят като истински лидери в използването на технологиите за изграждане у учениците на умения от XXI век.

Учителите,които имат интерес да участватмогат да се регистрират за конкурса и да започнат работа с учениците си по създаването на „най-страхотния урок в света“. Урокът трябва да бъде  15-минутен, интерактивен, на тема по техен избор,направен с помощта наMicrosoft PowerPoint и новия безплатен add-in Office Mix. Office Mixе подобрение към PowerPoint, позволяващо лесното превръщане на презентациите в интерактивни онлайн уроци, които могат да бъдат споделени с ученици и колеги чрез OneNote посредством интернет или други средства на глобалната мрежа, като например социалните мрежи.

Регистрации се приемат от 12 октомври до 31 декември 2015 г.

Посетете www.MIXathon.org за повече информация относно участието, критериите за оценка, новини и обучителни клипчета за работа сOffice Mix.

Каним учителите да се присъединят към Фейсбук страницата Microsoft MIXathon Challenge ида се свържат със свои колеги от Централна и Източна Европа.

За повече информация относно условията и конкурса, моля свържете се с Теодора Върбанова, ръководител Образователен сектор, Майкрософт България, teodorav@microsoft.com