Училища

Microsoft инвестира $1 млн. в българското образование до 2013 г.

Мащабната инвестиция се основава на подписан меморандум за партньорство между Майкрософт България и МОН по програмата „Партньори в познанието”

Microsoft ще инвестира в българското образование $1 млн. до 2013 г. по световната програма „Партньори в познанието“ на корпорацията. Това бе обявено на VІ Национален форум „ИТ в образованието – необходима инвестиция в бъдещето на България“, провел се на 27 и 28 април 2009 г. в зала „Триадица“, Дом 2 на резиденция Бояна. Новината съобщи г-жа Теодора Върбанова – директор Образователни програми в „Майкрософт България“ ЕООД. Конференцията е организирана ежегодно от Майкрософт България с подкрепата на МОН и ДАИТС.

Заключителната лекция от форума, на г-жа Теодора Върбанова, бе посветена изцяло на програмата „Партньори в познанието“ в България в бъдещите четири години.

Тази мащабна инвестиция в българското образование се основава на подписан на 12 юни 2008 г. меморандум за партньорство между „Майкрософт България“ ЕООД и Министерство на образоването и науката (МОН).

През учебната 2009-2010 г. е предвиден бюджет около $200 000 по този меморандум, с които Майкрософт ще финансира

  • обучения на учители и директори,
  • развитие на партньорства,
  • изработване на учебни материали,
  • ключовият проект „Мрежа на учителите новатори“ – www.Teacher.bg, както и
  • стратегически за корпорацията Майкрософт програми.

Обучения

За учебната 2009-2010 г. ще бъдат проведени поне 15 безплатни обучителни семинара за начални учители за преподаване по „Модел за интердисциплинарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите„. През настоящата учебна година бяха проведени 13 семинара за обучение по метода. Семинарите за обучение по този модел са официално одобрени от МОН и организационно подкрепяни от регионалните инспекторати по образованието.

Предвидени са специализирани обучения за учителите и директорите в сферата на професионалното образование в училищата, в които се преподават професия „Програмист“ и компютърни системи. Специализираните обучения се провеждат със съдействие на дирекция „Професионално образование“ към МОН.

Г-жа Върбанова обяви, че Майкрософт България ще работи приоритетно с училища новатори, които имат волята да се развиват.

В общото образование Майкрософт България ще работи приоритетно с училищата от ИТ академии (Microsoft IT Academy – ITA). Те са партньори на Майкрософт и се ползват с предимство в работата с компанията пред останалите училища.

В началото на 2010 г. е предвидено с регионалните инспектори по образованието да се проведе работна среща – обучение, на която ще бъдат представени операционната система Windows 7 и пакета Office 14. През учебната 2007-2008 г. е проведено подобно обучение за регионалните инспектори по образованието.

Преобладаващата част от обученията на Майкрософт България ще се извършват през виртуалното училище на www.Teacher.bg. Предимствата на онлайн обучението са в това, че то е по-достъпно за учителите от малки населени места и разходите за него са по-ниски.

Партньорства

Другият ключов компонент в прилагането на програмата „Партньори в познанието“ в България са партньорствата на оперативно ниво с МОН, регионалните инспекторати по образованието, университетите, неправителствените организации – Британски съвет и Junior Achievement Bulgaria и партньорство с частния бизнес.

Проект на Британски съвет, организиран с подкрепата на Майкрософт България и Junior Achievement Bulgaria е Skills@Work. Той се осъществява 19 страни и насърчава интернационализацията на професионално образование и обучение в Югоизточна Европа и в Обединеното кралство. В основата на проекта е споделянето на добри практики и опит чрез схема за партньорства между колежи, за да се създаде възможност страните от Югоизточна Европа да развият професионални стандарти и учебни програми, които съответстват на нуждите на индустрията.

Мрежа на учителите новатори – Teacher.bg

Основен приоритет в www.Teacher.bg е развитието на виртуалното обучение и електронното учебно съдържание. Крайната цел пред Teacher.bg е да се превърне националния портал на българските учители. Броят на регистрираните в Teacher.bg учители е 20 000, което го прави един от най-големите портали по тази програма в Европа. Teacher.bg също така планира да се превърне в база данни на образователните проекти в България.

Стратегическите проекти за компанията

Live@edu

България е от топ държавите в ЦИЕ за този проект и една от много малкото държави, която работи толкова мащабно по този проект – 20 общински и държавни училища са внедрили системата. Майкрософт проведе обучение на учителите в училищата, внедрили Live@edu и още ще подпомага развитието на системата в България.

ИТ академии

От 10 май стартира нова кампания за привличане на училища в програмата. Всяка година се провежда по един обучителен семинар за представителите на ИТ академии от училищата.

Академията за информационни технологии на Майкрософт (Microsoft IT Academy – ITA) подпомага образователните институции в достъпа им до средства за провеждането на висококачествено обучение по ИТ с цел прилагане най-новите технологии на Майкрософт в практиката от страна на обучаваните, като компанията осигурява достъп до структурирана учебна програма и ресурси. Академията също така има за цел да бъде връзка между образователните звена и институции от една страна и работодателите от друга, като обучаващите се придобиват практически опит. Академията предоставя възможност на ИТ специалистите за непрекъснато обучение, сертифициране и повишаване на квалификацията им. Програмата Академии за информационни технологии на Майкрософт дава на образователните институции, както достъп до обучителни материали за най-новите технологии, за да получат учениците и студентите съвременни умения, така и богата гама от онлайн-ресурси, достъпни навсякъде и по всяко време. Академии за информационни технологии на Майкрософт се състои от над 500 обучителни курсове и сертификати, разделени в следните категории – програмисти, системни администратори и крайни потребители.

Майкрософт България ще продължи подкрепата за националните състезания по информатика и по информационни технологии – двете финални олимпиади и състезанието в Монтана. Ще бъдат подкрепяни също така различни инициативи в сферата на професионалното образование, организирани от Дирекция „Професионално образование“ към МОН, като напр. Национално състезание „Млад програмист“, Панорама на професионалното образование и др.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg