Мнения

Mинистри откриха кандидат-студентска борса

Специална кандидат-студентска борса за ученици с български произход от Молдова и Украйна се провежда за първи път в София. Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов отговориха на въпроси на гостуващите младежи, съобщава сайтът на министерството на образованието.

„Рейтинговата система на висшите училища в България много ще улесни вашият избор“, каза министър Дянков и подчерта, че тя дава точна представа за позицията на определени специалности и направления за бъдещото кариерно израстване.

„Надявам се, че от следващата учебна година ще видим всички вас в България“, добави той.

„България е не само между границите си, но и навсякъде, където живеят българи и има български училища“, изтъкна пък министър Игнатов.

Той говори за системата на висшето образование у нас и изтъкна автономността на висшите училища като постижение на демокрацията в България. Бе поставен акцент върху възможностите за мобилността на студентите чрез системата за натрупване и трансфер на кредити.

Българските университети ще могат да кандидатстват с проекти за въвеждането на електронно обучение, като за тази цел през миналата седмица бяха одобрени около десет милиона лева от европейска програма, каза още Сергей Игнатов.

„Проектът е насочен към дистанционното обучение, но то няма бъдеще и ще бъде заменено от онлайн обучението“, добави още министърът.

Той обясни, че до лятото ще има яснота на коя дата ще започне учебната година през 2012-та.

„Образователната система се развива и няма да е такава статична, каквато е сега. Подготвя се и новият закон за предучилищното и училищното образование, който ще направи по-динамична системата на образованието“, отбеляза министър Игнатов.

Той съобщи, че МОМН има амбиция до края на календарната година текстът на законопроекта да влезе в парламента.

Кандидат-студентската борса, която е специално за младите ни сънародници от Молдова и Украйна, се провежда в Дом № 2 в Бояна по инициатива на Министерството на финансите и с организация от страна на Министерството на образованието, младежта и науката.

На нея са представени условията за обучение в България, основни характеристики на рейтинговата система на висшите училища у нас. Представители на висшите училища дадоха информация за възможностите за обучение, за научноизследователска дейност и за настаняване в общежития. Младежите получиха информацията, която ги интересува, от декани на факултети, от началници на учебни отдели и от служители на МОМН.