Ученици

Laureate Global Fellowships за социални предприемачи на възраст 18-29 години

Всяка година, Youth Action Net избира 20 млади социални предприемачи да участват в Laureate Global Fellowship чрез уникално партньорство между Sylvan/Laureate Foundation и Международната младежка фондация.

Стипендиантите следва да са учредители или съ- учредители на съществуващи предприятия с най-малко една година от въздействие.

Стипендиантите следва да са постигнали положителна промяна в своите общности, чрез своите иновативни подходи, и способността си да мобилизират своите връстници и членове на общността в подкрепа на своите виждания за социална промяна. Стипендиантите придобиват лидерски умения и задълбочат своето въздействие чрез динамичен, целогодишен учебен опит.

Обучението ще се проведе от 2 до 8 октомври 2015 г. във Вашингтон, DC.

Краен срок: 25 март 2015 г.

Още информация