Христина Дачева

Лектор във виртуалното училище на Мрежата на учителите новатори – teacher.bg. Лектор в различни онлайн и офлайн курсове и семинари за електронни социални умения, Office 365 за образованието и др. Разработчик на електронно учебно съдържание, мултимедийни и видео уроци и тестове за деца и възрастни.

Курсове

Създаване на електронно учебно съдържание

Период на провеждане: 25.04.2016 – Няма дата на приключване
Период на записване: Записване по всяко време
Цена: Безплатен

Интерактивно обучение в детските градини

Период на провеждане: 11.07.2016 – Няма дата на приключване
Период на записване: Записване по всяко време
Цена: Безплатен

Облачни технологии в образованието

Период на провеждане: 01.08.2016 – Няма дата на приключване
Период на записване: Записване по всяко време
Цена: Безплатен

Eлектронно портфолио

Период на провеждане: 01.08.2016 – Няма дата на приключване
Период на записване: Записване по всяко време
Цена: Безплатен