Предстоящи курсове

Компютърно моделиране с Майнкрафт

Дати на провеждане: 28.04.2018 г. и 29.04.2018 г.
Място на провеждане: Присъствените занятия се провеждат в лабораторията по облачни технологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, намираща се в сградата на Стопански факултет бл. 3 зала 317.
Лектор: доц. Тодор Ялъмов
   Виж повече

Списък с онлайн курсове

Това е списъкът с курсове, които се изучават в платформата.

Облачни технологии в образованието

Курсът представя съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение в училище…

Създаване на електронно учебно съдържание

В поредица от лекции в този курс ще се научите подробно как да създавате електронно…

Информационна сигурност и реакция при инциденти

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна…

Компютърно моделиране с Майнкрафт

Курсът предлага оригинално обучение за придобиване на умения за преподаване…

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) – За учители

Този курс ще Ви подготви за предизвикателството GDPR и приведе Вашата организация…

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) – За всеки

Този курс ще Ви подготви за предизвикателството GDPR и приведе Вашата организация…