Курсове за учители с кредити

Полина Пешева

Полина Пешева (Сдружение“Институт за мониторинг и превенция на насилието“) е юрист с над 15 годишен опит, 12 години от които като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Автор е на монография в областта на интелектуалното право „Правен режим на иновацията“, както и на правен наръчник „Домашно насилие. Как да се справим с насилието, когато сме жертва?“. Магистър по мрежова и информационна сигурност. Работи като правен консултант в областта на търговското право. Медиатор в Министерството на правосъдието със специализации търговско и семейно право.

Курсове

Ефективно взаимодействие и комуникация в системата родители-учители-деца

Период на провеждане: 20.02.2020 – Няма дата на приключване
Период на записване: Записване по всяко време
Цена: Безплатен