Училища

Kaчват часовете и междучасията в интернет?

Продължителността на часовете и междучасията да се качват на сайтовете на училището. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, публикуван на сайта на просветното министерство за обществено обсъждане.

Новият документ гласи, че дневното разписание на училищата трябва да се оповестява на електронната му страница. Графикът включва началото на учебния ден, продължителността на часовете, почивките между тях и организацията на занималнята. Така на практика родителите и учениците както от първа, така и от втора смяна, ще могат да следят разписанието на школския ден онлайн. Според действащата сега наредба учебният ден започва не по-рано от 8 часа и приключва не по-късно от 19,30 часа. Ако обаче учебното заведение не позволява всички ученици да учат в една смяна, първият звънец може да бие и в 7,30 часа сутринта.

Учебните часове пък са с различна продължителността в зависимост от класа на учениците. Така например за първолаците и второкласниците часовете са по 35 минути, а за третокласници и четвъртокласниците – по 40 минути. При по-големите ученици – от 5 до 12 клас, пък учебният час е 45 минути.
По-дълги от един астрономически час може да са заниманията по производствена практика. В спортните школа те могат да бъдат и по 90 минути. В момента официалните почивки между учебните часове в училище са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.

Директорите трябва да са осигурили поне едно междучасие дневно, което да не е по-малко от 20 минути. Ако обаче школото не може да осигури условия за обучение на всички ученици само преди обяд, с решение на педагогическия и със съгласието на обществения съвет са позволени и две почивки от 5 минути. Промените в наредбата обаче предвиждат решението за по-кратките почивки вече да може да се взема само със заповед на директора.

Както вече писахме, същият документ регламентира и оценяването с качествени показатели на учениците от 1 до 3 клас. И в момента на хлапетата в тази възраст не им пишат шестици или двойки и учителките им поставят символи като например звездички или усмивчици. С промените обаче всяко школо ще трябва да разработи своя система от символи, която да съответства на бележките по шестобалната скала.

Източник: monitor.bg