Ученици

Kонкурс по гражданско образование “Хората – еднакви и различни“

По традиция в Националния дворец на децата (НДД) всяка година се организира конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни“.

В конкурса могат да участват ученици от пети до 12-ти клас.

Конкурсът е част от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН. Той дава възможност на деца, обичащи да пишат, и деца имащи отношение към социални теми и проблеми на обществото, да ги изразяват върху белия лист.

Вижте регламента и условията за участие

Конкурсните материали (в два екземпляра) се изпращат в срок до 30.11.2013 г.