Kод за родители

В режим „Ученици“ може да се генерира Microsoft Excel – ски файл (.xlsx) със кодове за родители на съответните ученици, необходим за регистрация на родителите в е-дневник.

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „Ученици“

След кликване върху бутон „Кодове за родители“ се визуализира в работното поле таблица съдържаща рождена дата, име на ученик, код и клас.

 

За да създадете файла с кодовете активирайте бутона „Изтегли в Excel”  чрез кликване и файла с автоматично зададеното име parent_codes ще бъде създаден и записан в Downloads (Изтеглени) или ще ви се отвори диалогов прозорец да окажете мястото за записване на файла.

 

« начало

за администратори »