Учители

JM-Schools: Семинар “ЕС и ти“ – гледай НА ЖИВО!

На 6 март 2015 г. стартира поредица от семинари за учители и библиотекари от цялата страна на тема „ЕС и ти“. Те са в изпълнение на проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)“ (ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action).

За участие в семинарите са регистрирани 360 учители и 120 библиотекари. Повечето от участниците ще се включат в проявите дистанционно чрез разработената по проекта иновативна онлайн платформаза достъп до информационни ресурси и споделяне на добри практики, с интегрирана виртуална зала и възможност за уебинари.

Програмата за м. март 2015 г. предвижда:

ЕС и ти (семинар с учители от Западна България; средно образование)

Всички събития ще бъдат излъчвани онлайн от зала „Яйцето“ на Философски факултет (кампус „Изток“, бл. 4).

ГЛЕДАЙ НА ЖИВО ТУК!