Учители

JM-Schools: Семинари с учители и библиотекари от цялата страна, достъпни онлайн през м. март

На 6 март 2015 г. стартира поредица от семинари за учители и библиотекари от цялата страна на тема „ЕС и ти“. Те са в изпълнение на проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)“ (ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action).

За участие в семинарите са регистрирани 360 учители и 120 библиотекари. Повечето от участниците ще се включат в проявите дистанционно чрез разработената по проекта иновативна онлайн платформаза достъп до информационни ресурси и споделяне на добри практики, с интегрирана виртуална зала и възможност за уебинари.

Програмата за м. март 2015 г. предвижда:

ЕС и ти (семинар с учители от Западна България; средно образование) – 06-07 март 2015

ЕС и ти (семинар с учители от Източна България; средно образование) – 20-21 март 2015

ЕС и ти (семинар с учители за надграждаща квалификация) – 27-28 март 2015

Дигитализиране на знания за ЕС (семинар с библиотекари) – част 1 – 13-14 март 2015

Всички събития ще бъдат излъчвани онлайн от зала „Яйцето“ на Философски факултет (кампус „Изток“, бл. 4).

Проектът и инициативата JMSchoolsсе ръководи от Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в тясно сътрудничество с водещи специалисти от Факултета по педагогика и от Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Основната цел на проекта е да насърчи споделянето на добри практики в преподаването на знания за ЕС в началното и средното образование чрез взаимодействие между представители на академичната общност, обучители на учители, учители в различните степени на образователната система, бъдещи учители и библиотекари. Ще бъдат описани и апробиранив практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация.

Повече за проекта и предвижданите инициативи можете да откриете ТУК…

За връзка с екипа по проекта: jm-schools@phls.uni-sofia.bg