Ученици

IV Национален конкурс за детско творчество “Великденско огънче в шепите си нося“

В конкурса за детско творчество „Великденско огънче в шепите си нося“ могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:

Предучилищна възраст 5-6 години (деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина)

І – ва група : І – ІV клас
ІІ – ра група : V – VІІІ клас
(Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина)

Категории:
1. Литература – раздел поезия
2. Литература – раздел проза
3. Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство“
4. Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство“

В категория „Литература“ право на участие имат учениците от І-ва и ІІ-ра възрастова група. Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител, или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg

Изисквания за художествените творби:
В категория „Изобразително изкуство“ право на участие имат деца и ученици от трите възрастови групи. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.

Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.
Придружаваща информация: Всеки участник залепва върху гърба на творбата: Трите имена, точен адрес, школа/училище/ДГ, клас/група, телефон за връзка, ръководител.

Резултатите ще бъдат обявени на 17.04.2015 г. на сайта на ІV ОУ „Христо Ботев“, град Лом.

За допълнителни контакти и въпроси на телефони:

0878 575 491 – Валя Иванова, отговорник за художествените произведения;
0886 064 564 – Кирилка Крумова, отговорник за литературните произведения;
0894472692 – Десислава Александрова, директор на ІV ОУ „Христо Ботев“ – Лом

Срок на получаване на творбите – 31.03.2015 год. на адрес:
3600 гр. Лом, област Монтана
ул. „Софийска“ № 56

ІV Основно училище „Христо Ботев“
За конкурса: „Великденско огънче в шепите си нося“
или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg

Краен срок: 31 март 2015 г.

Още информация
http://oubotev.com/