Мнения

IT-обучението с най-добра професионална реализация

Според проучване, завършилите информатика и компютърни науки в СУ „Св. Климент Охридски“ и администрация и управление в Американския университет в Благоевград имат среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

В системата за 2016 г. средният осигурителен доход на завършилите български висши училища нараства от 925 лева през миналата година до 1020 лева през настоящата, а делът на регистрираните безработни сред тях спада от 3,74% през миналата година до 3,38% през 2016 г.

Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от близо 25% година по-рано, а този на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства от 46,54% до 47,34% през 2016 г.

Източник: dnes.bg