Училища

ICT Media е медиен партньор на Мрежата на учителите – новатори (teacher.bg)

С цел да повишим информираността на потребителите на Мрежата на учителите-новатори www.teacher.bg относно многобройните инициативи в областта на приложението на новите информационни и комуникационни технологии в училищата, постигнахме споразумение с Ай Си Ти Медиа (ICT Media) да бъдат наш медиен партньор.

 

ICT Media (http://ictmedia.bg/) е водещият в България издател на медии, специализирани в отразяване на най-актуалното от света на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Издания на ICT Media са:

 

в. Computerworld (www.computerworld.bg) е водещото и най-влиятелно седмично издание в страната в областта на информационните и комуникационни технологии.

 

сп. CIO (www.CIO.bg) e първото списание в България ориентирано към ръководителите, които формират идеологията и стратегията за развитие на информационната инфраструктура в организацията, към тези, които се стремят да прилагат технологиите за целите на корпоративния успех.

 

сп. Networkworld (www.idg.bg) е единственото специализирано българско издание в областта на мрежите и телекомуникациите.

 

сп. PC World (www.PCWorld.bg) България е най-популярното компютърно списание у нас, насочено преди всичко към домашните потребители, любители и професионалисти, ИТ мениджъри, системни администратори в малки и средни предприятия.

сп. Digital World (www.DigitalWorld.bg) e списанието за цифровия дом.

Ай Си Ти Медиа също така организира и редица конференции, засягащи широк спектър от отраслите, въвеждащи и използващи най-новите ИКТ. Сред най-успешните конференции е „Електронно образование”, която се провежда от 4 години, „От първия звънец до първата заплата”, Научно-образователно експо и т.н.

ICT Media ще отразява приоритетно събития, организирани от или със съдействието на Мрежата на учителите-новатори и Майкрософт България, както и ще ви информира за други значими събития от национално и световно значение за успешното имплементиране на новите технологии в класните стаи.

Насърчаваме всички учители, членове на Мрежата на учителите-новатори, които биха искали събитие от тяхното училище или от тяхната работа с учениците да бъде отразено от  Ай Си Ти Медиа, да изпращат своите предложения на е-мейл адрес: media@teacher.bg