Ученици

ICCS 2016 измерва нивото на познаване на официалните институции и процесите от гражданския живот

Резултатите от ICCS 2016 ще бъдат оповестени през ноември 2017 г. Те ще позволят да се направи анализ на ефективността на гражданското образование в България и доколко то съответства на международните стандарти, информира сайтът на МОН.

Демокрацията се приема като основен елемент от концепцията на ICCS за гражданското образование. Поради това изследването включва знания за принципите на демокрацията и как функционира демократичното общество.

Измерва се доколко учениците познават официалните институции и процесите, които са част от гражданския живот, принципите, механизмите и процесите на взимане на политически решения, на управление и упражняване на законодателен контрол от една страна, и от друга – запознати ли са с възможностите за гражданско участие, в това число начините, чрез които гражданинът взаимодейства с останалите членове на общността, участва в граждански изяви и така допринася за формиране на гражданското общество.

В контекста на актуалните политически процеси в изследването са включени и концепции като равенство, идентичност, имиграция, мирно съжителство и др. Целта е да се определи интересът на учениците към политически и социални въпроси от местно, национално и международно значение.

Особено място заемат и задачите, свързани с концепцията за устойчива околна среда, както и споделените етични норми на гражданското общество като: свобода, равенство, чувство за принадлежност към общността, върховенство на закона.

Допълнителният въпросник „Европейски модул“, който е част от изследването в държавите от Европейския съюз, има за цел да определи отношението на учениците към ЕС и неговите политики; мнението им по актуални проблеми на европейската общност.

ICCS 2016 е вторият етап на Международното изследване на гражданското образование, което се организира от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA).

IEA е основана през 1959 г. като неправителствена сдружение на изследователски центрове. Организациите, които днес членуват в IEA, са 65 държави от цял свят. Сред тях е Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование към Министерството на образованието и науката като представител на България. Предишното изследване беше проведено през 2009 г.