Мнения

Global Junior Challenge за проекти, които използват информационни и комуникационни технологии

The Global Junior Challenge е международен конкурс за иновативните проекти , използващи най-съвременни технологии в областта на ИКТ в областта на младежта, образованието и обучението.

Конкурсът, подкрепен от град Рим и организиран от Фондация Mondo Digitale, се провежда на всеки две години. The Global Junior Challenge се провежда в рамките на програмата за електронно обучение, стартирана от Европейската комисия в Лисабон, за да се гарантира информираността за дигиталната култура сред учители и ученици в училищата. Целта на Global Junior Challenge е да насърчи младите поколения и техните учители за използването на новите технологии, обмяна на опит и репликиране на успешни инициативи.

The Global Junior Challenge е уникална възможност за учителите и учениците да разсъждават върху значението на цифровата грамотност, да се запознаят с огромното разнообразие на висококачествени решения, предложени от други младежи от цял свят.

Всички допустими проекти трябва да попадат в една от следните категории:
– Проекти за потребители до 10, 15, 18, или 29 -годишна възраст;
– Проекти, насърчаващи ИКТ за устойчивост на околната среда;
– Проекти, които използват ИКТ, за да се обучават младите да получат първо работно място;
– Проекти , насърчаващи ИКТ за интеграция на мигрантите и бежанците.

В конкурса могат да участват:
– Отделни граждани от всяка възраст;
– Публични и частни фирми;
– Училища и университети, както публични, така и частни, в световен мащаб;
– Държавни и частни институции и организации;
– Асоциации , кооперации и други организации с нестопанска цел;
– Изследователски центрове.

Краен срок: 31 юли 2014 г.

Още информация