Мнения

Get Online Week 2013 ще създаде местни партньорства за дигитални работни места

Над 20% от европейците са млади, но безработни и без информация за това, че до 2015 г. около 800 000 от свободните работни места в сферата на ИКТ ще останат незаети, ако търсещите работа не придобият необходимите умения. За да се намали несъответствието между търсенето и предлагането, кампанията Get Online Week от 18 до 24 март 2013 г. („Седмица онлайн“, www.getonlineweek.eu) се фокусира върху младите хора и включва редица активности, които ще ги насърчат да започнат кариера в областта на ИКТ.

Get Online Week 2013 се провежда в около 10 000 европейски ИКТ центрове за обучение (т.нар. телецентрове) в обществени библиотеки, неправителствени организации, училища и общински организации, разположени както в градски, така и в селски райони. Партньорите на кампанията от почти 30 страни (включително България) обединяват усилия и ще се възползват от иновативни инструменти за заетост, за да мотивират повече млади хора да придобият компютърни квалификации. По време на кампанията младежите, които търсят работа, ще бъдат насърчавани да преминат през обучения и ще бъдат информирани за възможностите за сертифициране, признаващи техните неофициално придобити умения.

Кампанията се реализира от Телецентър Европа, която включва 37 организации от 27 европейски страни и се подкрепя от Get Online Week Alliance – обединение на Accenture, Liberty Glboal и Microsoft. За провеждане на Get Online Week по места, националните партньори на кампанията са получили подкрепата на местните власти, ИКТ сектора, училища и университети за привличане на повече млади хора в областта на ИКТ.

„След края на Get Online Week възнамеряваме да подкрепим националните лидери на кампанията да създадат и управляват „Местни алианси за дигитални работни места“. Всеки от тях ще трябва да изготви локален план за действие, който обхваща приоритетни области на общата коалиция (като повишаване на осведомеността, секторно обучение и сертифициране, и иновативно обучение и преподаване). „Дигиталните шампиони“ ще бъдат поканени също да се включат с водеща роля. Целта е чрез изготвянето на общ план за действие да се стимулира синергията между отделните страни, особено по отношение на ангажираността на ИКТ организации с дейност в множество страни в цяла Европа. Въздействието в краткосрочен план ще бъде оценено и отчетено през 2014 г. по време на Европейската седмица на е-уменията и Асамблеята за дигитално развитие“, заяви Габриел Рисола, управляващ директор на Телецентър Европа.

„Кампанията Get Online Week се провежда за 3-та поредна година и в България. Предходните години целта й беше предимно да се включат възможно най-голям брой хора, тази година се опитваме да надградим постигнатото. Предлагаме, например, безплатно тестване на началните ИТ знания на участниците. Дейността е част от инициативата по време на седмицата „My online journey“. Друга възможност е т.нар. skillage тест (www.skillage.eu), който дава отговор на въпроса дали търсещите работа имат необходимите ИТ умения, за да ги наемат. Миналата година се включиха над 3000 човека. Надяваме се тази година да подобрим този резултат. Наши местни партньори на кампанията са Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ЕСМИС) към МТИТС, Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” (ББИА) и Програма „Глоб@лни библиотеки – България“, заяви Ангел Панов, предеседател на Управителния съвет на „ИКТ Развитие България“.

Освен че насърчава повече млади хора да приодбият компютърни умения, Get Online Week 2013 ще представи на младежите дейности за надграждане на знанията им с цел да използват технологиите, за да се развиват в личен и професионален план. Под мотото „Моята дигитална идентичност“, предвидените активности имат за цел да засилят уменията на младите хора да бъдат в безопасност онлайн и да работят, учат и общуват в интернет, докато се забавляват.

От самото си начало през 2010 г., кампанията Get Online Week е достигнала до над 500 000 европейци в повече от 20 000 образователни центрове в цяла Европа. В началото целта на инициативата е била привличането на повече хора онлайн. Сега кампанията е насочена към повишаване на квалификацията и преквалификацията чрез поредица от вълнуващи събития, обучения и състезания в цяла Европа. Тъй като в много европейски страни приобщаването към цифровите технологии все още е изключително важно, целта на Get Online Week 2013 ще продължи да бъде привличането на нови интернет потребители чрез дейности, които ще подчертаят съществената роля на ИКТ уменията в днешното общество. Дейностите на участниците в Get Online Week ще бъдат анализирани от проучване, което ще предостави данни за това как европейците са ангажирани в кампанията.

Допълнителна информация:

Телецентър Европа AISBLе международната нестопанска асоциация със седалище в Белгия и партньор в програмата MicrosoftYouthSpark. Тя осигурява подкрепа за мрежата от центрове за ИКТ обучение (т.нар. „телецентрове“) в неправителствени организации, библиотеки, общини и образователни заведения в цяла Европа, с цел увеличаване на тяхното въздействие и ефективност и чрез насърчаване споделянето и придобиването на знания сред членовете ѝ. В мрежата са включени 20 000 центрове – всички обществено достъпни места, където хората могат да получат помощ за достъп до компютри, интернет и други цифрови технологии, които им позволяват да събират информация, да създават съдържание, да учат и общуват онлайн.