Мнения

Enterprise Europe Network е достъпна и в България

На разположение на малките и средни предприятия в България е европейската мрежа за подпомагане на МСП Enterprise Europe Network. Тази мрежа обхваща над 3000 организации в Европа и доставя безплатна помощ до всички подобни фирми.

„Например, изготвянето на оценка за иновативния капацитет на 23 фирми в България е безплатно, докато в Сърбия за подобна услуга се заплаща 6 хил. евро.

Националната система „Наука и иновации“ трябва да се разглежда като една единна система. В тази връзка трябва да се свържат всички политики в областта на науката и иновациите. Един добър пример в това отношение е „Иновационната стратегия за интелигентна специализация“. България трябва да изгради финансиращи организации за научни изследвания и иновациите, смятат експерти.

Източник: dnes.bg