Училища

Economic.bg: Расте броят на общините само с едно училище

През последните години се увеличава броят на общините, в които има само едно училище – от 38 през 2017/2018 учебна година до 44 през последната учебна година. Това са 17% от българските общини. Намаляването на населението е основната, макар и не единствената причина за намаляване на броя на училищата в общините. Друга сериозна причина е финансовият модел, който стимулира по-пълни паралелки и оттам – по-малко на брой и по-„големи“ училища.

Най-много общини с едно училище има в София област, както и в северозападна България. Близостта до София дава възможност на семействата с малки деца да се местят в столицата в търсене на по-добро образование, а в Северозапада демографската криза е най-сериозна. На графиката са представени и онези общини с по едно училище, които обаче са защитени. Механизмът на защитените училища гарантира, че едно училище няма да бъде закрито, ако в близост до него няма друго, предоставящото същата услуга. Това означава, че общините, в които има едно, но защитено училище са донякъде предпазени от закриване.

Източник: Economic.bg