Училища

E-Twinning – виртуалната класна стая на Европа

Какво е eTwinning?
eTwinning е дейност, която насърчава онлайн-базирани проекти между минимум две училища от минимум две различни Европейски страни. Училищата формират проект и използват Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в работата си. Тъй като училищата общуват и си сътрудничат по Интернет, в системата няма предвидено финансиране или административни условия и не се изискват срещи между участниците.

Проектите трябва да поддържат добър баланс между ИКТ и дейности в клас и е за предпочитане да се вписват в националните учебни програми на участващите училища. Една от целите на eTwinning е да подобри уменията на учителите в използването на ИКТ и да ги направи част от ежедневието в класната стая. eTwinning отговаря на всички нива на владеене на ИКТ.

Един eTwinning проект може да се осъществи от двама или повече учители, екипи от учители или методически обединения, библиотекари, директори и ученици от училищата в Европа. Сътрудничеството може да бъде в рамките на един предмет или интердисциплинарно чрез употребата на ИКТ. Предучилищни, основни и средни могат да участват (възрастова граница 3-19 години).eTwinning обхваща страните членки на Европейския съюз. Задморските територии и страни също могат да участват. В допълнение към това, Норвегия, Турция и Исландия също могат да участват.

Платформата TwinSpace
TwinSpace е платформа, създадена за съвместната работа на училища по проекти. Всеки проект има свой собствен TwinSpace, достъпен за партньорите през работния плот и за поканените членове от страницата на Портала.

TwinSpace предлага набор от инструменти за сътрудничество и комукация, включително и лична чат стая, отворена постоянно (напр. учениците могат да общуват с партньорите дори и след училище в сигурна онлайн среда), електронна поща, форуми и календар. За целите на проекта може да се съхраняват папки и файлови архивии да се използва TwinSpace за обмен на информация между учители и ученици.
Администраторите на проекта стават автоматично администратори и на TwinSpace. Учениците – и дори други учители и колеги – могат по-късно да бъдат поканени като членове на TwinSpace. Ако желаете, можете да дадете на поканените членове статут на администратори (напр. ако искате учениците ви да отговарят за структурата и качването на файлове).

еТwinning събития
Информацията касаеща Семинарите за професионално развитие може да се намери на страницата eTwinning. Тези семинари се организират в различни европейски страни и целта им е да запознаят учителите с проектите по eTwinning и да им помогнат да си намерят партньор в чужбина.

Годишната eTwinning Конференция се провежда през пролетта (между февруари и март). Основната цел на конференцията е да се обсъди миналото и бъдещето на eTwinning и да се отпразнува успеха чрез Церемонията по връчване на eTwinning наградите.

Участниците в конференцията се избират от Националните звена за координация във всяка страна.

еТwinning награди
Европейските награди eTwinning се присъждат на училища, които управляват висококачествени eTwinning проекти. Има три възрастови категории: 4-10, 11-15 и 16-19 годишни. Кандидатстването за Европейските награди се осъществява през есента за проекти от предишната година. Наградите се връчват на победителите на годишната eTwinning Конференция, която се провежда през следващата пролет.

eTwinning наградите се връчват и на национално ниво. За да видите какви дейности има страната ви на национално ниво, се свържете с Националното звено за координация.

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/