Мнения

E-Learning 2.0 – що е то?

Най-сериознито, но най-малко коментирано приложение на web 2.0 технологиите пpeз последните две години, е е-обучението. Специалистите твърдят, че преподавателите и студентите с охота възприемат уеб технологии като блоговете и подкастинга.
Тези инструменти не са създадени специално с цел приложение в е-обучението, но с тяхна помощ то става много по-персонализирано, социализирано и гъвкаво.

Традиционният подход към е-обучението е използването на виртуална среда за обучение и софтуер, който често е тромав и скъпоструващ и е структуриран съобразно курсовете, програмите и тестовете. Това е подход, съобразен с нуждите на институцията, вместо с тези на обучаващите се. В контраст на това, e-learning 2.0 използва подход, който се базира на принципа на „свободно свързаните елементи“. Tози подход комбинира използването на отделни, но допъл-ващи се инструменти, и уеб услуги -например блогове, уеб енциклопедии и друг социален софтуер – за да осигури среда за специализирани образователни общности.
Примери за уебсайтове и приложения на e-learning 2.0 edublogs.org u wikispaces.com са два примера за ресурси от блогове и уеб енциклопедии за е-обучение. Вече има няколко интересни уеб приложения за студенти, например приложението за колабора-тивно събиране и организиране на информацията stu.dicio.us, както и ReadWriteThinkPrinting Press, което позволява на потребителите да създават вестници, брошури и др.

Отличен пример за това, как web 2.0 оформя тенденциите в е-обучението е Elgg – социална мрежа за обучение. Elgg е софтуер за социална мрежа, „проектиран специално за обучение и създаден изцяло за целите на обучението. Описан от своите създатели като „пространство за обучение“, Elgg осигурява на всеки потребител собствен уеб блог, пространство за съхранение на файлове (с възможнос-ти за подкастинг), онлайн профил и RSS четец. Наред с това, цялото потребителско съдържание може да бъде етикетирано чрез ключови думи, за да могат потребителите със сходни интереси да осъществяват връзка помежду си и да създават собствена персонализирана мрежа за обучение. Това, по което Elgg се различава от обикновения уеб блог или комерсиалната социална мрежа (например MySpace), е степента на контрол, с която всеки потребител разполага, за да определя кой може да има достъп до неговото съдържание. За всеки елемент от профила, блог публикация или качен файл може да бъде зададено конкретно ниво на достъп – от пълен публичен достъп до разрешение за достъп само за определена група или потребител.

Друг чудесен пример за приложение на e-learning 2.0 е ChinesePod. ChinesePod преподава мандарин онлайн. Той използва подкастинг материали, RSS, блогове и други Web 2.0 технологии за преподаване на мандарин. Бизнес моделът е изненадващо прост – абонамент за материали за обучение. Той се допълва от безплатни оферти и предложения – най-често подкастинг материали на мандарин. Например, ако желаете веднага да започнете да учите мандарин, изберете една от програмите, като наред с това можете да участвате и в дискусии. Първото ниво на абонамент се нарича „базово“ и ви осигурява PDF „препис“ на подкастинг материала. Ако решите да се занимавате по-сериозно с мандарин, можете да се регистрирате за платената услуга и да получите повече ресурси, например резюмета и учебни планове.
От гледна точка на общността, ChinesePod демонстрира какви са възможностите на web 2.0 технологиите в областта на е-обучението. Разгледайте Community page – там ще намерите форуми, уеб енциклопедии, блогове, снимки, RSS новини – всички добре познати приложения, но всяко от тях има практическо предназначение. Уеб енциклопедията предлага допълнителни хипервръзки и информация.

Подобно на блоговете u уеб енциклопедиите, съществува един клас e-learning 2.0 софтуер, който е повече от платформа. Този клас софтуер се нарича „ко-лаборативна система“. Както обясняват експертите, e-learning 2.0 инструментите често се промотират от преподавателите, което от гледна точка на типичната йерархия в академичната среда е интересна тенденция. Що се отнася до близкото бъдеще на колаборативните системи, експертите смятат, че основна е тенденцията блоговете, уеб енциклопедиите и подкастинг приложенията да започнат да се сливат със системи, които са по-сериозно ориентирани към обучението.

 

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/