Учители

Eлектронните уроци – все по-близо!

Хартиеният учебник и помагала отиват в историята. Поне това се очаква в бъдеще, след като все по-категорично се налага желанието и на издатели и на преподаватели и ученици да се премине към съвременен начин на обучение – с компютър, интерактивна дъска и уроци в електронен вариант.

Електронните помагала влизат в битка със скуката в час. Очаква се още в началото на следващата учебна година да има класове от пети и шести клас, които да използват учебници в дигитален вид, да отварят различни мултимедийни приложения, да са постоянно онлайн… Това е един от вариантите за мотивирането им в клас.

Зад проекта стои издателство „Просвета“. Петите и шестите класове не са избрани случайно. Според специалистите това е времето, когато интересът към занятията в клас разко спада. Дигиталната среда, изразена чрез многото забавления и далеч по-лесната комуникация трябва да се използва пълноценно за увеличаване на знанията на подрастващите.

Идеята е в следващите години да се изготвят електронни учебници за всички класове. В началото те ще се ползват предимно от преподавателите.

„Засега задачата ни е да разчупим стереотипа на скучния час, където учителят по география винаги мъкне едни прашни географски карти от кабинет в кабинет“, коментира Кина Андреева, зам. главен редактор на „Просвета“, цитирана от „Стандарт“.

С едно докосване на екрана картата ще се мести, ще се уголемява и детайлизира. Жълтата на хартия пустина Сахара например може да се визуализира с филм, качен в същия диск.

„Идеята ни е да задействаме всички сетива на детето, така че, когато отвори учебника вкъщи, да си припомни онова, което е видяло в клас, и да учи с по-голяма лекота и интерес“, споделят авторите на помагалата.

България е петата страна в Европа, която въвежда електронните учебници в класната стая, каза Милена Константинова. Екипът, който ги е създал, е изцяло български, но е ползван международен опит и чужд софтуер.

У нас голяма част от учителите са снабдени с лаптопи, а освен това са на едно прилично ниво в своеобразното си електронно и дигитално обучение. За тяхно улеснение и това на учениците Майкрософт създаде платформата Live@edu, която улеснява изключително работата им.

Live@Edu е безплатно и дава достъп на всеки зает в образованието, както и на всеки ученик да ползва електронна поща базирана на Outlook, да споделя документи и снимки, да комуникира в реално време, да създава онлайн документи в Word, Ecxel, OpenNote и PowerPoint, да организира деня си и дори да направи изключително лесно свой собствен интернет сайт.