Eвропейски видео конкурс ”Да опазим морето чисто от замърсявания”

Eвропейски видео конкурс ”Да опазим морето чисто от замърсявания”

Забелязали ли сте колко много отпадъци са разпиляни по морските плажове? От къде мислите, че идват и какви са проблемите, които могат да причинят замърсяване на морето?

Вие имате идеи и отговори на тези въпроси, СПОДЕЛИТЕ ги!

Тогава вземете една видеокамера и участвайте с вашия клас в националния конкурс за изработване на кратък видео филм, организиран от Асоциацията на българските черноморски общини.

Конкурсът се организира в рамките на европейския проект “MARLISCO – Морските отпадъци в моретата на Европа: социална информираност и съвместна отговорност” и е насочен към младежите от 14 европейски държави (Италия, Холандия, Обединеното кралство, Франция, Словения, Ирландия, Румъния, Германия, Кипър, България, Испания, Португалия, Турция и Дания) с крайбрежни ивици.

Младежите са поканени да направят кратък видео филм, в който да изразят мнението си по проблема с отпадъците в морските води и да станат катализатор на промяната в обществото. Видео конкурсът се осъществява на национално ниво във всяка една от 14-те държави,т.е. участниците се конкурират само с другите участници от една и съща държава.

В България видео конкурсът се организира от Асоциацията на българските черноморски общини и е насочен към младежи на възраст между 12 и 18 години от училища, младежки клубове и асоциации в страната.

1. Регистритайте своя отбор предварително до 22.11.2013 г.

2. Изгответе кратък (не повече от 2 мин.), творчески и задълбочен видео филм на една от посочените теми или комбинация от тях:
– Защо морските отпадъци са проблем?
– От къде идват морските отпадъци?
– Какво може да се направи, за да се намалят морските отпадъци?
– Какво сме направили за справяне с проблема в нашето училище или общност?
– Иновативни идеи / решения за това как да се справим с проблема.
Видео филмът трябва да е на български език, но задължително със субтитри на английски език.

3. Регистрирайте своя видео филм до 14.02.2014 г.

Пълна информация за конкурса

Коментари във Facebook