Ученици

Eвропейски видео конкурс “Да опазим морето чисто от замърсявания“

Забелязали ли сте колко много отпадъци са разпиляни по морските плажове? От къде мислите, че идват и какви са проблемите, които могат да причинят замърсяване на морето?

Вие имате идеи и отговори на тези въпроси, СПОДЕЛИТЕ ги!

Тогава вземете една видеокамера и участвайте с вашия клас в националния конкурс за изработване на кратък видео филм, организиран от Асоциацията на българските черноморски общини.

Конкурсът се организира в рамките на европейския проект „MARLISCO – Морските отпадъци в моретата на Европа: социална информираност и съвместна отговорност“ и е насочен към младежите от 14 европейски държави (Италия, Холандия, Обединеното кралство, Франция, Словения, Ирландия, Румъния, Германия, Кипър, България, Испания, Португалия, Турция и Дания) с крайбрежни ивици.

Младежите са поканени да направят кратък видео филм, в който да изразят мнението си по проблема с отпадъците в морските води и да станат катализатор на промяната в обществото. Видео конкурсът се осъществява на национално ниво във всяка една от 14-те държави,т.е. участниците се конкурират само с другите участници от една и съща държава.

В България видео конкурсът се организира от Асоциацията на българските черноморски общини и е насочен към младежи на възраст между 12 и 18 години от училища, младежки клубове и асоциации в страната.

1. Регистритайте своя отбор предварително до 22.11.2013 г.

2. Изгответе кратък (не повече от 2 мин.), творчески и задълбочен видео филм на една от посочените теми или комбинация от тях:
– Защо морските отпадъци са проблем?
– От къде идват морските отпадъци?
– Какво може да се направи, за да се намалят морските отпадъци?
– Какво сме направили за справяне с проблема в нашето училище или общност?
– Иновативни идеи / решения за това как да се справим с проблема.
Видео филмът трябва да е на български език, но задължително със субтитри на английски език.

3. Регистрирайте своя видео филм до 14.02.2014 г.

Пълна информация за конкурса